Yeni normal(!)in yeni lüksleri

[ad_1] Hepimizin duymuş olduğumuzu tahmin ettiğim “Bana lükslerimi verin, gereksinimlerim olmadan da yaşarım” aforizmasıyla kastedilen popüler kültürdeki çevirisi miydi yoksa bu söz, aksine, insanın tüketim açlığına ve onu beyhude dizginleme çabasına yönelik bir eleştiri miydi bilemiyorum. Bildiğim bir şey var ki tüketim kalıpları, sosyal statünün sınırlarını çizmek için kullanılan, koşullara göre kendini adapte edebilen ve…