Yaratıcı yıkım: İmhadan sonra inşaya giriş

[ad_1] Eski olandan vazgeçmeden yeniye yer açılmıyor bazen. Bizler de yeni olanın eskinin değerini anlatacağına, yıkıma ve umuda olduğu gibi imhaya ve inşaya odaklanıyoruz bu ay. Yaşanılan krizlerin ardından yaraların sarılacağına olan inancımız iyileşmeye başladığımızın resmi belki de. Sıradan bir umudu değil, yerinde ve gerçekçi bir umudu yeniden yaşatmaya, normallere, yıkıma ve yıkımdan sonra gelen…