Yeni dünya düzeni ve teknoloji

[ad_1] MediaCat Live’da bu kez yeni dünyayı inşa ederken teknolojinin rolü ele alındı. 05.06.2020 – 12:09 | Sultan Öncü Arslanoğlu Pandemi sürecinde teknoloji belki de yaralarımızı sarmada en önemli araç oldu. Teknolojinin önemini bu kadar geniş ölçekte hissetmişken yeni dünya düzenini inşa etmede faydalanılacak yeni teknolojiler ve bu yeni teknolojilerden ne ölçüde faydalanılacağı da merak…